2 marca 2017 Udostępnij

Charakterystyka kursu spawacza

Kurs na spawacza

Wybierając szkolenia zawodowe najlepiej zdecydować się na takie, które będą dawały nam poważne perspektywy na rynku pracy. Jeśli chodzi o kurs spawacza organizowany jest po to, by przygotowywać kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego, który będzie składany przed komisją jaka będzie powołana przez Instytut Spawalnictwa w zakresie realizacji prac spawalniczych. Należy tutaj podkreślić, że mamy do czynienia z regułą, od której istnieją także pewne wyjątki. Po zakończeniu egzaminu z pozytywnym wynikiem uczestnik może cieszyć się z uzyskania tego uprawnienia. Przyjmuje to postać książeczki spawacza i certyfikatu, który może dotyczyć kilku albo jednego z kilku zakresów1). Kurs nie będzie monolitem i dlatego można mówić o podstawowym spawaniu gazowym, kursie spawania elektrycznego czy spawania z wykorzystywaniem metody MIG bądź tez podstawowym kursem metodą MAG oaz TIG. Książeczka spawacza musi występować również ze stosownym certyfikatem. 

Rekomendacja redakcji: szkoleniacentrum.com.pl >>

Oba dokumenty będą upoważniać spawacza do wykonywania pracy, jednak odbywa się to w tym zakresie jaki daje konkretne uprawnienie. W przeciwieństwie do innych uprawnień spawaczy mają charakter okresowy i co jakiś czas pojawia się egzamin weryfikacyjny. Odbywa się co dwa lata i będzie zapisywany na świadectwie egzaminu spawacza. Celem kursu niezmiennie pozostaje przygotowanie uczestników szkolenia do zawodu spawacza z określonymi metodami. Przygotowanie zawsze musi mieć i teoretyczny i praktyczny charakter. Już po odbyciu szkolenia od uczestników oczekuje się stosowania sprzętu i środków indywidualnej ochrony jak i też tych o charakterze zbiorowym. Stosowanie odpowiednich metod zabezpieczania będzie ważne, ponieważ dzięki temu praca będzie wykonywana w konkretnych, dobrze zorganizowanych warunkach. Osoba, która przeprowadza kurs musi mieć uprawnienia pedagogiczne oraz stosowne doświadczenie. 

Rozwój zawodowy najlepiej będzie realizowany pod okiem doświadczonego instruktora. To doświadczenie powinno być zarówno w zakresie spawania jaki i też prowadzenia kursów. Na kurs spawalniczy mogą być kwalifikowane osoby, które mają przynajmniej 18 lat i mają orzeczenie lekarskie, które będzie umożliwiać wykonywanie pracy spawacza. Samo spawanie to taka czynność, która będzie realizowana praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu. O największym zapotrzebowaniu na spawaczy mówi się przypadku dużych zakładów przemysłowych. Osoby posiadające takie uprawnienia mogą liczyć na to, że zainteresowanie pracodawców będzie duże a pensja zadowalająca.

Odwiedź stronę 

Paulina Ostrowska

Designer wnętrz, specjalizacja modelowanie oświetleniem.